• Genstartspuljen (først til mølle)

    Foreninger på folkeoplysningsområdet kan - efter først til mølle princippet - ansøge Genstartspuljen til faglige arrangementer (evt. med et socialt aspekt). Formålet med puljen er, at samle foreningernes frivillige og give dem en god oplevelse af fællesskaberne i foreningslivet.

    Læs mere..
    25.11.2021 / Fritid / IBK

Nyere nyheder