Brande Børne- og juniorklubs 125 års jubilæums"løb"

Hent et svarkort i perioden 24. juni - 21. august under postkassen på Herningvej 2... når det passer dig

Løs forskellige koder, som er ophængt rundt i byen. - evt. sammen med en voksen.

Aflever svarkortet i postkassen Herningvej 2

Tilmeld dig og mød op til jubilæumsfest med udlevering præmier fredag 16.9.2022 kl. 17-21

Målgruppe: Børn og unge
Maks. antal pladser: 100
Telefon: 31109494
Arrangør: Brande Børne- og Juniorklub
Aktivitetsadresse: Herningvej 2, 7330 Brande
Dato: 24. juni 2022 Kl.17
Pris: Aktiviteten er gratis
Find vej: