Nordea-fondens

16.01.2023 Forfatter: Ikast-Brande Kommune

Har I en idé til at skabe flere gode og grønne liv i jeres lokalområde? 💚

Så kan I frem til 22. februar 2023 søge op til 1 mio. kr. i støtte fra Nordea-fondens Her gror vi-pulje.

Puljen på 50 mio. kr. er øremærket projekter, som får bynaturen til at gro og fællesskaberne til at vokse.

Læs mere på www.nordeafonden.dk/hergrorvi