Forlænget ansøgningsfrist for ekstraordinær lokaletilskud - 13/9

08.09.2020 Forfatter: Ikast-Brande Kommune

Ansøgningsfristen er den 13. september 2020 - hvis din forening allerede har indsendt én ansøgning til puljen med frist den 31. marts, så vil formularen herunder være spærret for indtastning - i så fald skal du sende en ansøgning på e-mail til kakso@ikast-brande.dk og med cc: til laros@ikast-brande.dk


Hvem kan ansøge om ekstraordinært lokaletilskud og hvad ydes der tilskud til?

 

Godkendte folkeoplysende foreninger samt øvrige facilitetsejere, som har en primær tilknytning til folkeoplysningsområdet, kan indsende ansøgning om tilskud fra puljen til ekstraordinært lokaletilskud, eksempelvis selvejende klubhuse (dog undtaget forsamlingshuse).

Folkeoplysningsudvalget har kompetence til at behandle ansøgninger og bevilge tilskud til projekter, hvor der maksimalt ansøges om op til 99.999 kr. inkl. moms.

Din forening kan ansøge om tilskud til eksisterende faciliteter, udendørsarealer og tilsvarende, som ikke samtidig er tilskudsberettiget i det ordinære lokaletilskud. Der kan søges til ombygninger, tilbygninger, nybyggeri og om anskaffelse af nyt inventar. Der kan ikke ydes tilskud til køb af jord, dog kan der ydes tilskud til følgeudgifter.

Folkeoplysningsudvalget vurderer ansøgningerne ud fra en række kriterier, bl.a.:

• Nødvendige investeringer (evt. med henvisning til facilitetsanalysen fra 2010)

• Kloge investeringer (driftsbesparende eller for at undgå følgeskader)

• Investeringer med hensyn til sikkerhedsmæssige-, sundhedsmæssige og/eller miljømæssige forhold

• At ansøger som udgangspunkt bidrager med egenfinansiering eller frivillige arbejdstimer

• At vedligeholdelsesopgaver som udgangspunkt vægtes over udbygninger og nybygninger, dog undtaget nybygninger som erstatning for eksisterende bygninger, hvor det ikke kan betale sig at vedligeholde den eksisterende bygning. 

Læs mere her