Ikast-Brande Kommune i bevægelse 2020


Ansøg om tilskud til afvikling af en eller flere aktiviteter i uge 35

Ansøgningsfristen er søndag den 2. august 2020

OBS: Hvis du ansøger om tilskud til mere end én aktivitet skal du udfylde og vedlægge dette aktivitetsskema til din ansøgning.


Ikast-Brande Kommune i bevægelse afholdes igen i år i uge 35 fra den 24. august 2020 til og med den 30. august 2020.

Foreninger og aftenskoler kan afvikle én eller flere aktiviteter i løbet af ugen som eksempelvis åbne træninger, særlige "kom og vær med"-aktiviteter eller "Åben Hus" under overskriften: Ikast-Brande Kommune i bevægelse.

Kravet til aktiviteterne er, at de skal være gratis at deltage i samt som udgangspunkt være åbne for alle dog således, at det er tilladt at oprette aktiviteter kun for kvinder, mænd, drenge, piger, børn, handicappede eller eksempelvis for en specifik aldersgruppe.

Aktiviteterne skal medvirke til, at arrangørerne kan tiltrække nye medlemmer, fortælle omverdenen om deres aktiviteter samt skabe ny inspiration og/eller udvikling. Det er arrangøren selv, som koordinerer og afvikler aktiviteterne.

Der ydes tilskud med op til 5.000 kr. pr. aktivitet. Én arrangør kan godt ansøge om tilskud til afvikling at flere aktiviteter i løbet af bevægelsesugen, dog således, at der maksimalt kan ansøges om et tilskud på op til 10.000 kr. for bevægelsesugen. Flere arrangører kan, i samarbejde, afholde en aktivitet og modtage op til 5.000 kr. pr. arrangør i samarbejdet.

Der ydes tilskud til eksempelvis leje af rekvisitter eller andre nødvendige materialer til afvikling af aktiviteten/aktiviteterne, brug af eksterne instruktører, præmier og tilsvarende, som tager udgangspunkt i afvikling af det pågældende arrangement og ikke den løbende drift af foreningen. Tilskud til køb af rekvisitter bevilges alene til aktiviteter som efterfølgende forventes anvendt af foreningen. Der kan ikke ansøges om tilskud til ens rekvisitter til to på hinanden følgende bevægelsesuger.

Tilskudsudbetaling finder sted, når antallet af deltagere i aktiviteten/aktiviteterne er oplyst, og der er indsendt den nødvendige dokumentation for afholdte udgifter.

Tidsplan for Ikast-Brande Kommune i bevægelse 2020
- Ansøgningsfrist, 2. august 2020 (uge 31)
- Svar på ansøgning, senest 7. august 2020 (uge 32)
- Annoncering af aktiviteter, 12. august 2020 (uge 33)
- Annoncering af aktiviteter, 19. august 2020 (uge 34)
- Ikast-Brande Kommune i bevægelse (uge 35)
- Afrapporteringsfrist, 5. oktober 2020 (uge 41)

I uge 32 vil du modtage besked om, hvorvidt din(e) aktivitet(er) kan modtage tilskud og i så fald, med hvor meget. Denne besked sendes til den primære e-mail adresse, som er angivet på din bruger. Her vil det også fremgå, hvordan du afrapporterer når bevægelsesugen er afsluttet.


Ansøg om tilskud til afvikling af en eller flere aktiviteter i uge 35

Ansøgningsfristen er søndag den 2. august 2020

OBS: Hvis du ansøger om tilskud til mere end én aktivitet skal du udfylde og vedlægge Åben aktivitetsskemaet til din ansøgning.