Vær med til Aktiv Sommer 2020

Alle foreninger i Ikast-Brande Kommune kan være med, så vi sammen kan få skabt masser af spændende aktiviteter for børn og unge.

”Aktiv Sommer 2020” var egentlig opgivet pga. Corona-situationen, men regeringen har givet 200 mio. kr. til sommeraktiviteter for børn og unge. 1,6 mio. tilfalder Ikast-Brande Kommune, og det kan vi få en ualmindelig spændende sommer ud af i år.

 1. Aktiv Sommer er ikke blot sidste uge, men noget der kan køre i hele skolesommerferien. De enkelte tilbud kan være korte, lange, enkeltstående eller gentagne. Målgruppen er unge et sted mellem 6 og 25 år
   
 2. Foreninger (såvel som andre udbydere) godtgøres økonomisk med et beløb, som går i klubkassen og kan bruges til at aflønne instruktører – eller instruktørerne kan vælge at arbejde gratis og lade pengene polstre klubkassen.
   
 3. Foreningerne må ikke forlange kontingent/indmeldelse (dog med undtagelser, hvor der er forsikringsmæssige grunde til et medlemskab dvs. ved farlig sport).
   
 4. Deltagerbetaling for dyrere aktiviteter er en mulighed, men vi ser helst, at næsten alt er gratis.
   
 5. Det er vigtigt at alle tilbud er åbne for nye deltagere (det kan altså ikke bruges til førsteholdstræningen i klubben, men gerne til et rekrutteringshold, hvor alle kan komme og prøve aktiviteten).
   
 6. Alle udbydere udfylder en tilmelding af aktiviteten til USK på vedlagte blanket.
   
 7. USK sætter alle tilbud op på www.usk.dk, alle hold oprettes i USKs administrationssystem, Lara. Tilmeldingerne kan køre løbende helt til holdet er fyldt eller aktiviteten er startet.
   
 8. Instruktørerne kan oprettes som ”lærere” i USK og derved få direkte adgang til deres holdlister med mulighed for elektronisk fraværsregistrering og kollektiv sms til alle holdets deltagere. Det kræver at USK får instruktørernes cpr-nummer.  Alternativt kan en deltagerliste sendes som pdf.
   
 9. De unge gøres opmærksom på tilbuddet på deres skoler, hvor der kommer en løbeseddel ud til alle, og der kommer en længere beskrivelse til alle forældre og børn på AULA. De lokale aviser får en pressemeddelelse.
   
 10. Ungdomsskolens lokale ledere svarer på spørgsmål og hjælper med ”hype” og med tilmelding ind til skolen ferielukkes. Ungdomsskolen bidrager naturligvis også med en række aktiviteter.
   
 11. Det er et krav at der foreligger et program for aktiviteterne, som deltagerne skal følge. Derudover skal der være instruktører til stede under selve aktiviteten, som er ansvarlig for, at de planlagte aktiviteter gennemføres.

 

HENT TILMELDINGSBLANKET

Tilmeldingsblanketten skal sendes til jd@usk.dk

Spørgsmål vedr. Aktiv Sommer rettes til Ungdomsskolen, 9960 4881 eller jd@usk.dk

Tidsplan:

 • Fra 15/6: Tilmeldinger på vedlagte blanket sendes til jd@usk.dk
 • Tirsdag d. 23/6: Annonceringen af jeres tilbud er klar på hjemmesiden og er koblet til Lara (listen med tilbud udvides løbende). Løbeseddel, nyhed på Aula og pressemeddelelse sættes i værk.
 • Tirsdag d. 23/6 kl. 18.00: Der åbnes for tilmelding. Hold, der kræver betaling, kan evt. køre med betaling via USK på hjemmesiden.
 • Lørdag d. 27. juni-Søndag d. 9. august: Aktiv sommer for børn og unge i Ikast-Brande

Økonomi – takst pr. deltager

Der gives 25 kr. pr. deltager pr. time i maksimalt 8 timer pr. døgn. Yderligere timer er til halv takst.
Dvs. at fx fodbold med 20 deltagere i 2 timer udløser 1.000 kr. som sendes til udbyderens konto efter sommerferien.
Afregningen af deltagergodtgørelsen sker via Ungdomsskolen, spørgsmål vedrørene ovenstående rettes til jd@usk.dk eller 9960 4881.

Godtgørelse til foreninger og frivillige i forbindelse med udgifter forbundet til sommeraktiviteten

Det er muligt at søge refundering for udgifter i forbindelse med f.eks. rekvisitter, forplejning, halleje, markedsføring, osv. Udgifterne skal være direkte forbundet til sommeraktiviteterne og de målgrupper som deltager.
Ansøgning foregår via foreningens profil på aktivikastbrande.dk. Der er ansøgningsfrist søndag d. 30. august 2020.

Kriterier:

 • Der kan samlet søges op til 10.000 kr. pr. forening. Udgifterne skal relatere sig til aktiviteterne og der skal være et tydeligt, forholdsmæssigt sammenhæng mellem udgifter og gennemførte aktiviteter.
 • Der kan gives yderligere dækning af udgifter ud over de 10.000 kr. Dette skal forhåndsgodkendes af Fritidsafdelingen på fritid@ikast-brande.dk.
 • Der ansøges via www.aktivikastbrande.dk.
 • Der kan refunderes udgifter, som har direkte forbindelse til sommeraktiviteten.
  • F.eks. rekvisitter, halleje, forplejning, markedsføring, ekstern instruktørløn (ikke egne trænere).
  • Udgifter skal dokumenteres med kvittering og vedlægges i ansøgningen via www.aktivikastbrande.dk.
 • Udbetaling sker til foreningens nem-konto.

Spørgsmål vedr. refusion af udgifter rettes til Fritidsafdelingen, Ikast-Brande Kommune, 9960 4150 eller fritid@ikast-brande.dk.

ANSØG OM REFUSION FOR UDGIFTER IFM. AKTIV SOMMER 2020

 

Tilrettelæggelsen af Aktiv Sommer sker i samarbejde mellem Ungdomsskolen og Fritidsområdet. 

 • Spørgsmål angående igangsætning af aktiviteter skal tilgå Ungdomsskolen på 9960 4881 eller jd@usk.dk
 • Spørgsmål angående refusion af relaterede udgifter til aktiviteterne skal tilgå Fritidsområdet på 9960 4150 eller fritid@ikast-brande.dk