Kære forening i Ikast-Brande Kommune

 

Sommeren er over os og ferien står for døren. 

Fritids-teamet vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for det gode samarbejde i dette første halvår, som desværre har været noget usædvanligt. Også en tak til alle jer, som vi løbende har været i dialog med omkring Covid-19, retningslinjer, statslige puljer, tilskud, booking, hjælpepakker mv. 

Vi har i år blandt andet lanceret vores nye forenings-, booking- og tilskudsportal, www.aktivikastbrande.dk, hvilket har givet nye og bedre muligheder for booking, tilskud og ikke mindst overblik over foreninger og netværk i Ikast-Brande Kommune. Har du ikke set oversigten, kan ses på https://aktivikastbrande.dk/side.asp?wkid=ikast_brande&side=1&navid=1


Aktiv Sommer 2020

Det er stadig muligt at byde ind med Aktiv Sommer - aktiviteter helt frem den 9. august 2020. 
Læs mere på: https://aktivikastbrande.dk/side.asp?wkid=ikast_brande&side=109


Bevægelsesugen - Uge 35

Ikast-Brande Kommune i bevægelse afholdes igen i år i uge 35 fra den 24. august 2020 til og med den 30. august 2020.

Foreninger og aftenskoler kan afvikle én eller flere aktiviteter i løbet af ugen som eksempelvis åbne træninger, særlige "kom og vær med"-aktiviteter eller "Åben Hus" under overskriften: Ikast-Brande Kommune i bevægelse.

Kravet til aktiviteterne er, at de skal være gratis at deltage i samt som udgangspunkt være åbne for alle dog således, at det er tilladt at oprette aktiviteter kun for kvinder, mænd, drenge, piger, børn, handicappede eller eksempelvis for en specifik aldersgruppe.

Ansøgningsfrist: 2. august 2020

Læs mere på: https://aktivikastbrande.dk/side.asp?wkid=ikast_brande&side=106
 

Årets Prisuddeling 2020

Tirsdag d. 6. oktober 2020 afholder Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget det årlige prisuddeling-arrangement for foreninger, hvor Årets Forening, Årets Ildsjæl, og Årets Ungleder skal findes. Derudover vil der som vanligt blive uddelt Idrættens Hæderspriser til kommunes dygtigste udøvere. Som noget helt ekstraordinært i år, vil der desuden være en pris for Årets Covid-19 aktivitet.

Årets Prisuddeling afholdes i Ejstrupholm Hallen.

Mere info udsendes særskilt efter sommerferien.
 

Tilskud, fonde og puljer

Vi gerne benytte lejligheden til at gøre jer opmærksom på aktuelle støtte muligheder ved staten, fonde samt Ikast-Brande Kommune:

 

 
Vi ønsker alle en god sommer – tak fordi I er med til at gøre Ikast-Brande Kommune til at sted, der summer af liv og aktivitet!


Med venlig hilsen

Team Fritid 
- Lasse, Josephine, Christian, Lone og Karsten

 

 


Fritidskonsulent
Karsten Krogsgaard Sommer
Fritid, Ikast-Brande Kommune
Tlf.: 9960 4154
E-mail: kakso@ikast-brande.dk