Sundhedspuljen


Hvis du har en god idé, der fremmer den generelle sundhed - så kan du ansøge om midler i Sundhedspuljen

Sundheds- og Omsorgsudvalget har afsat en pulje på 75.000 kr. årligt til at understøtte initiativer, der på den ene eller anden måde fremmer helbred og sundhed og som alle er velkomne til at søge; foreninger, borgere mv.

Målgruppen er borgere i alle aldersgrupper og initiativer/projekter skal have et bredt borgermæssigt sigte, hvorfor der ikke bevilges midler til initiativer, der udelukkende omfatter fx en kommunal enheds egne brugere.