§ 18 puljen


§ 18 puljen

Kort om § 18
Formålet med §18 puljen er at understøtte foreninger, projekter, institutioner, klubber og netværk som på frivillig basis udfører aktiviteter med det formål:

  • At gavne socialt udsatte borgere.

  • At forebygge ensomhed og social isolation.

  • At støtte borgere i en sårbar livssituation.

  • At udvikle og anerkende de frivilliges indsats

Du kan læse mere om kriterierne for §18 puljen her

Hvilke aktiviteter kan man søge til?
Der kan søges om støtte til aktiviteter, hvor en frivillig indsats til fordel for målgruppen er kernen. Aktiviteter kan f.eks. være sociale, kulturelle eller oplysende aktiviteter og arrangementer for frivillige og brugere eller medlemmer.
Der kan også søges støtte til aktiviteter, som er målrettet frivillige, der yder en social indsats, f.eks. foredrag, tilskud til kurser og uddannelse, sociale arrangementer mv.

Eksempler på aktiviteter, som der normalt ikke kan ydes støtte til:
Fortæringsudgifter, etablering af fast ejendom samt større inventarudgifter.
Ved ansøgninger om dækning af lokaleudgifter indgår det i vurderingen, om kommunen på anden vis kan stille egnede lokalemuligheder til rådighed.

Arbejder I med børn under 15 år?
Når en frivillig social organisation, forening eller anden frivillig aktør modtager støtte efter servicelovens § 18, er der krav om, at ansøgeren indhenter børneattester fra frivillige og ansatte, når disse i forbindelse med den frivillige indsats eller arbejde vil få direkte kontakt med børn under 15 år eller færdes fast blandt børn og unge under 15 år og derfor har mulighed for at være direkte i kontakt med dem. 
Som ansøger til § 18 puljen skal man bekræfte, at der indhentes børneattest fra frivillige og ansatte - dette gøres ved at udfylde en "Erklæring om indhentelse af børneattest" og indsende den sammen med § 18 ansøgning. Tryk på linket herunder for at åbne blanketten "Erklæring om indhentelse af børneattester" - Print blanketten ud, underskriv den og vedhæft den nederst i ansøgningen under spørgsmålet "Arbejder I med børn under 15 år?"

Åben "Erklæring om indhendtelse af børneattest" her 

Evt. udbetaling af midler

Tildeles I midler fra § 18 puljen vil disse udbetales via NemKonto og der vil sendes et svarbrev til den tilknyttede e-boks. Hvis I ikke har et CVR-nummer eller deler CVR-nummer med hovedforenigen, er det vigtigt, at I tilkytter et CPR-nummer til jeres profil. I kan opdatere jeres oplysninger under "min profil".