Samarbejdspuljen under § 18


Samarbejdspuljen under § 18

Kort om samarbejdspuljen under § 18

  • Formålet med samarbejdspuljen under §18 er at understøtte aktiviteter og projekter med et socialt sigte. Aktiviteten/projektet skal skabes i et samarbejde mellem minimum to aktører, hvor af hovedansøgeren skal være en frivillig social forening, gruppering eller projekt.
  • Puljen skaber mulighed for etablering af aktiviteter/projekter i et samarbejde mellem aktører, der har forskellige aktiviteter og/eller primære formål.
  • F.eks. kan en frivillig social forening indgå samarbejde med kulturelle foreninger, idrætsforeninger, virksomheder, kommunen, patientforeninger eller enkeltpersoner.

Du kan læse mere om retningslinjerne for samarbejdspuljen her

Hvem kan søge samarbejdspuljen under § 18 ?
Minimum 2 aktører kan i et samarbejde søge støtte fra samarbejdspuljen til aktiviteter, der har til formål at:

  • Gavne socialt udsatte borgere
  • Forebygge ensomhed og isolation
  • Støtte borgere i en sårbar livssituation

Hvad kan der søges støtte til?
Der kan søges om støtte til aktiviteter og projekter, hvor den frivillige indsats til fordel for målgruppen er kernen og aktiviteten/projektet har et socialt sigte.

  • Projektet eller aktiviteten, der søges til skal være tydeligt beskrevet i forhold til samarbejde, målgruppe og formål.
  • Der kan søges penge til opstart af nye aktiviteter eller projekter og til nyudvikling af eksisterende tværgående samarbejde.

Arbejder I med børn under 15 år?
Når en frivillig social organisation, forening eller anden frivillig aktør modtager støtte efter servicelovens § 18, er der krav om, at ansøgeren indhenter børneattester fra frivillige og ansatte, når disse er i forbindelse med den frivillige indsats eller arbejde vil få direkte kontakt med børn under 15 år eller færdes fast blandt børn og unge under 15 år og derfor har mulighed for at være i kontakt med dem. Som ansøger til samarbejdspuljen under § 18 skal man bekræfte, at der indhentes børneattest fra frivillige og ansatte - det gøres ved at udfylde "Erklæring om indhentelse af børneattest" og indsende det sammen med ansøgningen til samabejdspuljen.

Tryk på linket herunder for at åbne blanketten "Erklæring om indhentelse af børneattester" - Print blanketten ud, underskriv den og vedhæft den nederst i ansøgningen under spørgsmålet "Arbejder I med børn under 15 år?"

Åben "Erklæring om indhendtelse af børneattest" her 

Evt. udbetaling af midler

Tildeles I midler fra § 18 puljen vil disse udbetales via NemKonto og der vil sendes et svarbrev til den tilknyttede e-boks. Hvis I ikke har et CVR-nummer eller deler CVR-nummer med hovedforenigen, er det vigtigt, at I tilkytter et CPR-nummer til jeres profil. I kan opdatere jeres oplysninger under "min profil".