Til kamp mod social ulighed i sundhed


Ansøg om tilskud til kamp mod social ulighed i sundhed

Ikast-Brande Kommune er blevet en del af Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed. Den nationale alliance har en fælles vision om sammen at bidrage til at nedbringe de sundhedsmæssige konsekvenser af ulighed for borgere og patienter uanset social baggrund og position.

I forbindelse med tilslutningen til Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed har Sundheds- og Omsorgsudvalget i Ikast-Brande Kommune afsat et engangsbeløb på 75.000 kr. til initiativer, der forventes at bidrage til at reducere den sociale ulighed i sundhed.

Initiativer der kan forebygge eller reducere social ulighed i sundhed kan både være målrettet udsatte grupper, og være indsatser for en bredere målgruppe, som socialt udsatte i særlig grad kan drage nytte af at deltage i. Begge typer af initiativer vil kunne modtage støtte. 

Sundheds- og Omsorgsudvalget ønsker særligt at understøtte initiativer, der skaber rammer for alsidige og inkluderende fællesskaber, da fællesskaber har en særlig positiv effekt på den social ulighed i sundhed. Det kan eksempelvis være:

  • Initiativer på forenings- og frivilligområdet, der har til formål at inkludere borgere, der ikke normalt kommer af sig selv.
  • Brobygning til foreningslivet fra de steder, hvor kommunen møder borgere, der kunne have særlig glæde af at blive del af et aktivt fællesskab.
  • Indretning af idræts-og kulturlivet, boligområder og naturen, så der skabes gode muligheder for, at borgerne kan være aktive i fællesskaber.

Alle er velkomne til at søge midlerne, eksempelvis foreninger, borgere m.v. Initiativerne der har et bredt borgermæssigt sigte vil blive prioriteret frem for mere snævre initiativer, der eksempelvis udelukkende kommer en kommunal enheds egne brugere til gode.

Ansøg om tilskud til kamp mod social ulighed i sundhed