Aktiv Ferie 2021


Ansøg om aktivitet(er) til Aktiv Ferie 2021 (kræver login)


Ønsker din forening at synliggøre sine aktiviteter og bidrage til, at børn og unge i alderen 6-24 år har masser af aktivitetsmuligheder i efterårs Så kan I nu planlægge at afholde én eller flere ferieaktiviteter under overskriften "Aktiv Ferie 2021".
 
Aktiv Ferie 2021 afholdes i efterårsferien (uge 42) og vi håber, at I vil være med.
 
Ansøgningsfristen er løbende, dog senest søndag den 3. oktober 2021.
 
Aktiviteter offentliggøres løbende efterhånden som de godkendes, dog senest førstkommende mandag efter modtaget ansøgning.

Refusion for udgifter
Din forening kan få dækket op til 60 % af sine udgifter, dog maksimalt 2.500 kr. for aktivtet(er) i efterårsferien.

Bemærk, at din forening ikke kan modtage tilskud, såfremt den har afviklet aktiviteter i sommerferien under "Aktiv Ferie 2021" og til disse allerede har modtaget 5.000 kr.

Følgende udgiftstyper kan din forening modtage refusion for:

  • Forplejning (eksempelvis sandwich, sodavand mv.)
  • Eksterne instruktører, trænere eller oplægsholdere (ikke interne)
  • Rekvisitter (eksempelvis lån af udstyr)
  • Materialer (eksempelvis pap, maling, reb m.m.)
  • Udstyr til deltagere (eksempelvis t-shits, caps m.v.)
  • Præmier (maksimalt 500 kr. pr. aktivitet) 
For at få refusion af afholdte udgifter, skal du indsende fakturaer, betalingsdokumentation, kvitteringer mv. til e-mail: fritid@ikast-brande.dk
 
Dette senest søndag den 31. oktober 2021.

Opfordring til gratis deltagelse
Det er tilladt at kræve deltagerbetaling for aktiviteter, men alle foreninger opfordres til at gøre aktiviteterne gratis - dette for at flest mulige børn og unge har mulighed for at deltage.
 

Ansøg om aktivitet(er) til Aktiv Ferie 2021 (kræver login)