Aktiv Ferie 2021


Ansøg om aktivitet(er) til Aktiv Ferie 2021 (kræver login)


Ønsker din forening at synliggøre sine aktiviteter og bidrage til, at børn og unge i alderen 6-24 år har masser af aktivitetsmuligheder i deres ferier? Så kan I nu planlægge at afholde én eller flere ferieaktiviteter under overskriften "Aktiv Ferie 2021".
 
Aktiv Ferie 2021 afholdes i skolernes sommerferie (fra uge 26 til og med uge 31) samt i efterårsferien (uge 42) og vi håber, at I vil være med.
 
Ansøgningsfristen er løbende, dog senest søndag den 27. juni 2021 for aktiviteter i ugerne 26-31 og 26. september 2021 for aktiviteter i uge 42.
 
Aktiviteter offentliggøres løbende efterhånden som de godkendes, dog senest førstkommende mandag efter modtaget ansøgning.

Refusion for udgifter
Din forening kan få dækket op til 60 % af sine udgifter, dog maksimalt 2.500 kr. pr. uge og maksimalt 5.000 kr. i alt.
Følgende udgiftstyper kan din forening modtage refusion for:

  • Forplejning (eksempelvis sandwich, sodavand mv.)
  • Eksterne instruktører, trænere eller oplægsholdere (ikke interne)
  • Rekvisitter (eksempelvis lån af udstyr)
  • Materialer (eksempelvis pap, maling, reb m.m.)
  • Udstyr til deltagere (eksempelvis t-shits, caps m.v.)
  • Præmier (maksimalt 500 kr. pr. aktivitet) 
For at få refusion af afholdte udgifter, skal du indsende fakturaer, betalingsdokumentation, kvitteringer mv. til e-mail: fritid@ikast-brande.dk
 
Dette senest søndag den 15. august 2021 (for aktiviteter i ugerne 26-31) og/eller søndag den 31. oktober 2021 (for aktiviteter i uge 42).

Opfordring til gratis deltagelse
Det er tilladt at kræve deltagerbetaling for aktiviteter, men alle foreninger opfordres til at gøre aktiviteterne gratis - dette for at flest mulige børn og unge har mulighed for at deltage.
 

Ansøg om aktivitet(er) til Aktiv Ferie 2021 (kræver login)