Indstil Årets Forening 2020-2021 (kræver login)
 

eller via blanket som sendes til fritid@ikast-brande.dk


Om prisen

Prisen som Årets Forening 2020-2021 tildeles en forening hjemmehørende i Ikast-Brande Kommune ud fra ét eller flere af følgende kriterier:

1. Foreninger, som har haft succes med at skaffe markant flere medlemmer, herunder at få udbredt foreningens formål og aktiviteter i lokalområdet.

2. Foreninger, der i særlig grad er lykkedes med at få flere frivillige og/eller i årets løb har igangsat initiativer for at styrke og udvikle de frivillige ledere, trænere og instruktører for at forbedre mulighederne for frivilligt arbejde.

3. Foreninger, som har nytænkning og kreativitet højt på sin dagsorden, både aktivitetsmæssigt, facilitetsmæssigt og organisatorisk.

4. Foreninger, som tager udfordringer op og taget et med ansvar for udviklingen i samfundet.

Prisen overrækes af formanden for Kultur- og Fritidsudvalget og prisvinderen modtager en gavecheck på 5.000 kr.

Prisuddelingen i 2021 dækker både kalenderåret 2020 og 2021, hvorfor foreninger som i 2020 har opfyldt ét eller flere af ovenstående kritierier også kan indstilles til prisen.

De indstillede foreninger skal høre ind under Kultur- og Fritidsudvalgets område. Det er frit for alle borgere og foreninger i Ikast-Brande Kommune at indstille en forening til prisen.

Borgere, som ønsker at indstille en forening til Årets Forening, skal kontakte Fritid på e-mail fritid@ikast-brande.dk.

Der er indstillingsfrist OG tilmeldingsfrist senest søndag den 26. september 2021


Tilmelding

Når du indstiller en forening til Årets Forening 2020-2021 vil vi gerne sikre, at både foreningens bestyrelse og du som indstiller, kan deltage i prisuddelingen tirsdag den 12. oktober 2021 i Ejstrupholm Hallen.

-> Her kan du tilmelde relevante personer fra den indstillede forening samt dig selv til Årets Prisuddeling 2020 & 2021

Hvis du ikke på nuværende tidspunkt kan foretage den endelige tilmelding, så vil du modtage et link til tilmelding på den e-mail adresse, som du har angivet i indstillingsformularen.

Der er indstillingsfrist OG tilmeldingsfrist senest søndag den 26. september 2021


Video / billeder

Som en del af alle indstillinger vil vi bede dig uploade en kort video (maksimalt 60 sekunder), hvori du nærmere begrunder eller uddyber din indstilling - videoen vises på aftenen for prisuddelingen.

Du kan eksempelvis bruge én af følgende videotjenester til at sende din video til os, hvis ikke du kan sende direkte på e-mail.

Når du bliver bedt om at angive, til hvilken e-mail videon skal sendes, skal du angive e-mailen: fritid@ikast-brande.dk.

Alternativt vil vi bede om at få medsendt nogle stemningsbilleder, som er sigende for den/de indstilledes indsatser og præstationer - disse kan sendes til fritid@ikast-brande.dk.Indstil Årets Forening 2020-2021 (kræver login)
 

eller via blanket som sendes til fritid@ikast-brande.dk