Styrkelse af fællesskaber gennem teknologi
 


​Ansøgningsfristen er den 15. december 2021

Alle mennesker har brug for at indgå i relationer og fællesskaber for at kunne trives. Ufrivillig ensomhed er skadeligt for et menneskes sundhed, både fysisk og mentalt. Man er i større risiko for at blive ufrivillig ensom ved overgange i livet f.eks. fra arbejdsliv til pension eller i forbindelse med tab af ægtefælle. Jo længere man har været ufrivillig ensom, jo sværere er det at bryde ud af ensomheden og skabe nye relationer. Fællesskaber og relationer opstår bedst i civilsamfundet i samspillet mellem borgere og frivillige organisationer med en opbakning fra kommunen.

Der er afsat et engangsbeløb på 150.000 kr. til initiativer, der forventes, at bidrage til et styrke fællesskaber på ældreområdet gennem teknologi.

Alle der på frivillig basis udfører aktiviteter eller projekter med et formål om at styrke fællesskaber for målgruppen er velkomne til at søge midlerne, eksempelvis foreninger, projekter og netværk.

Initiativer der har et bredt borgermæssigt sigte vil blive prioriteret frem for mere snævre initiativer, der eksempelvis udelukkende kommer en kommunal enheds egne brugere til gode.

Der kan eksempelvis søges til IT-kurser i kommunikation sapps eller IPADS til ældre - eller noget helt tredje som kan styrke kommunikationen med omverdenen gennem teknologi. 

Ansøgningsprocessen foregår ved, at I herunder beskriver jeres forening el. lign og jeres idé på 2-5 linjer. I vil herefter blive kontaktet af Frivillighedskoordinator på Sundhed & Ældre, Elisabeth Nedergaard Albek, så vi sammen kan tage en snak om jeres idé/initiativ.

Kontrollér venligst, at jeres kontaktoplysninger på www.aktivikastbrande.dk er opdateret.

Ansøgningsfristen er den 15. december 2021