Apostolsk Kirkes Børn og Unge

Beskrivelse

Kontaktoplysninger

Apostolsk Kirkes Børn og Unge

Torneåvej 8

7430 Ikast

Tlf.: 28747959

Email: danishspartan@gmail.com

Hjemmeside: www.mjfk.dk

CVR nr.: 29998434

Aktiviteter

Kort

Kontaktperson

Information

Godkendt regnskab 2019
Godkendt børneattesterklæring 2020
Aktive og kontingentbetalende medlemmer i foreningen alt
Aktive og kontingentbetalende medlemmer over 25 år heraf
Indtægter for aktive og kontingentbetalende medlemmer i alt kr.
Aktivitetstilskud 2019 kr.
Lokaletilskud 2019 kr.
Lederuddannelse 2019/2020 kr.
Ekstraordinært lokaletilskud 2020 kr.
Udviklings- og aktivitetspuljetilskud 2020 kr.
Innovations- og samarbejdspuljetilskud 2020 kr.