Nørre Snede Lokalråd

Beskrivelse

Nørre Snede Lokalråd's formål er simpelt:

"At gøre det attraktivt at bo og bosætte sig i Nørre Snede"

Kontaktoplysninger

Nørre Snede Lokalråd

Ege Alle 70

8766 Nørre-Snede

Tlf.:

Email: hertughans@gmail.com

Hjemmeside: http://blog.ns-lokalraad.dk

CVR nr.: 34772355

Aktiviteter

Kort

Kontaktperson

Tilskudsinformation

Regnskabsperiode - 
Godkendt regnskab 2019Nej
Børneattesterklæring 2020Nej
Udbetalt aktivitetstilskud 2019Nej
Udbetalt lokaletilskud 2019Nej
Udbetalt lederuddannelse 2019/2020Nej
Udbetalt ekstraordinært lokaletilskud  2020Nej
Udbetalt Udviklings- og aktivitetspuljetilskud 2020Nej
Udbetalt Innovations- og samarbejdspuljetilskud 2020Nej

Medlemsinformation

Aktive og betalende medlemmer i foreningen alt0 medlemmer
Aktive og betalende medlemmer over 25 år heraf0 medlemmer
Kontingentindtægter for aktive og betalende medlemmer i alt0 kr.