Nørre Snede Lokalråd

Beskrivelse

Nørre Snede Lokalråd's formål er simpelt:

"At gøre det attraktivt at bo og bosætte sig i Nørre Snede"

Kontaktoplysninger

Nørre Snede Lokalråd

Ege Alle 70

8766 Nørre-Snede

Tlf.:

Email: hertughans@gmail.com

Hjemmeside: http://blog.ns-lokalraad.dk

CVR nr.: 34772355

Aktiviteter

Kort

Kontaktperson

Information

Godkendt regnskab 2019
Godkendt børneattesterklæring 2020
Aktive og kontingentbetalende medlemmer i foreningen alt
Aktive og kontingentbetalende medlemmer over 25 år heraf
Indtægter for aktive og kontingentbetalende medlemmer i alt kr.
Aktivitetstilskud 2019 kr.
Lokaletilskud 2019 kr.
Lederuddannelse 2019/2020 kr.
Ekstraordinært lokaletilskud 2020 kr.
Udviklings- og aktivitetspuljetilskud 2020 kr.
Innovations- og samarbejdspuljetilskud 2020 kr.