Klubben for enlige, Ikast-Brande

Beskrivelse

Klubben for enlige Ikast-Brande er upolitisk og formålet er gennem sociale, arrangementer og aktiviteter,at samle mennesker der er blevet alene og bringe dem i selskab med andre enlige.Klubben har pt. ca 110 medlemmer fra 50 år og op efter.

Kontaktoplysninger

Klubben for enlige, Ikast-Brande

Drosselvej 9

8654 Bryrup

Tlf.: 50548799

Email: kaijensen2@gmail.com

Hjemmeside:

CVR nr.:

Aktiviteter

Kort

Kontaktperson

Information

Godkendt regnskab 2019
Godkendt børneattesterklæring 2020
Aktive og kontingentbetalende medlemmer i foreningen alt
Aktive og kontingentbetalende medlemmer over 25 år heraf
Indtægter for aktive og kontingentbetalende medlemmer i alt kr.
Aktivitetstilskud 2019 kr.
Lokaletilskud 2019 kr.
Lederuddannelse 2019/2020 kr.
Ekstraordinært lokaletilskud 2020 kr.
Udviklings- og aktivitetspuljetilskud 2020 kr.
Innovations- og samarbejdspuljetilskud 2020 kr.