Forældreforeningen BHOV for forældre til børn med særlige behov Ikast Brande

Beskrivelse

Kontaktoplysninger

Forældreforeningen BHOV for forældre til børn med særlige behov Ikast Brande

Skyggevej 55

7441 Bording

Tlf.: 40557309

Email: formand@bhov-ikast-brande.dk

Hjemmeside: www.bhov-ikast-brande.dk

CVR nr.:

Aktiviteter

Kort

Kontaktperson

Information

Godkendt regnskab 2019
Godkendt børneattesterklæring 2020
Aktive og kontingentbetalende medlemmer i foreningen alt
Aktive og kontingentbetalende medlemmer over 25 år heraf
Indtægter for aktive og kontingentbetalende medlemmer i alt kr.
Aktivitetstilskud 2019 kr.
Lokaletilskud 2019 kr.
Lederuddannelse 2019/2020 kr.
Ekstraordinært lokaletilskud 2020 kr.
Udviklings- og aktivitetspuljetilskud 2020 kr.
Innovations- og samarbejdspuljetilskud 2020 kr.