Forældreforeningen BHOV for forældre til børn med særlige behov Ikast Brande

Beskrivelse

Kontaktoplysninger

Forældreforeningen BHOV for forældre til børn med særlige behov Ikast Brande

Skyggevej 55

7441 Bording

Tlf.: 40557309

Email: formand@bhov-ikast-brande.dk

Hjemmeside: www.bhov-ikast-brande.dk

CVR nr.:

Aktiviteter

Kort

Kontaktperson

Tilskudsinformation

Regnskabsperiode - 
Godkendt regnskab 2019Nej
Børneattesterklæring 2020Nej
Udbetalt aktivitetstilskud 2019Nej
Udbetalt lokaletilskud 2019Nej
Udbetalt lederuddannelse 2019/2020Nej
Udbetalt ekstraordinært lokaletilskud  2020Nej
Udbetalt Udviklings- og aktivitetspuljetilskud 2020Nej
Udbetalt Innovations- og samarbejdspuljetilskud 2020Nej

Medlemsinformation

Aktive og betalende medlemmer i foreningen alt0 medlemmer
Aktive og betalende medlemmer over 25 år heraf0 medlemmer
Kontingentindtægter for aktive og betalende medlemmer i alt0 kr.