Cafe FRIS i Ikast Svømmecenter

Beskrivelse

Kontaktoplysninger

Cafe FRIS i Ikast Svømmecenter

Frisenborgparken 24

7430 Ikast

Tlf.: 99605103

Email: lsj@cafefris.dk

Hjemmeside: www.cafefris.dk

CVR nr.: 41213442

Aktiviteter

Kort

Kontaktperson

Information

Godkendt regnskab 2019
Godkendt børneattesterklæring 2020
Aktive og kontingentbetalende medlemmer i foreningen alt
Aktive og kontingentbetalende medlemmer over 25 år heraf
Indtægter for aktive og kontingentbetalende medlemmer i alt kr.
Aktivitetstilskud 2019 kr.
Lokaletilskud 2019 kr.
Lederuddannelse 2019/2020 kr.
Ekstraordinært lokaletilskud 2020 kr.
Udviklings- og aktivitetspuljetilskud 2020 kr.
Innovations- og samarbejdspuljetilskud 2020 kr.