Munklinde og Omegns Jagtforening

Beskrivelse

Kontaktoplysninger

Munklinde og Omegns Jagtforening

Ruskærvej 21a

7441 bording

Tlf.:

Email: formanden@mojagt.dk

Hjemmeside: www.mojagt.dk

CVR nr.: 34122172

Aktiviteter

Kort

Kontaktperson

Information

Godkendt regnskab 2019
Godkendt børneattesterklæring 2020
Aktive og kontingentbetalende medlemmer i foreningen alt
Aktive og kontingentbetalende medlemmer over 25 år heraf
Indtægter for aktive og kontingentbetalende medlemmer i alt kr.
Aktivitetstilskud 2019 kr.
Lokaletilskud 2019 kr.
Lederuddannelse 2019/2020 kr.
Ekstraordinært lokaletilskud 2020 kr.
Udviklings- og aktivitetspuljetilskud 2020 kr.
Innovations- og samarbejdspuljetilskud 2020 kr.