Ikast-Brande Kommune

Beskrivelse

Hej Verden

Der var så dejligt ude på landet; det var sommer, kornet stod gult, havren grøn, høet var rejst i stakke nede i de grønne enge, og der gik storken på sine lange, røde ben og snakkede ægyptisk, for det sprog havde han lært af sin moder.

Rundt om ager og eng var der store skove, og midt i skovene dybe søer; jo, der var rigtignok dejligt derude på landet!

Midt i solskinnet lå der en gammel herregård med dybe kanaler rundt om, og fra muren og ned til vandet voksede store skræppeblade, der var så høje, at små børn kunne stå oprejste under de største; der var lige så vildsomt derinde, som i den tykkeste skov, og her lå en and på sin rede; hun skulle ruge sine små ællinger ud, men nu var hun næsten ked af det, fordi det varede så længe, og hun sjælden fik visit; de andre ænder holdt mere af at svømme om i kanalerne, end at løbe op og sidde under et skræppeblad for at snadre med hende.

Kontaktoplysninger

Ikast-Brande Kommune

Rådhusstrædet 6

7430 Ikast

Tlf.: 28444015

Email: fritid-booking@ikast-brande.dk

Hjemmeside:

CVR nr.: 40735836

Aktiviteter

  • Badminton
  • Biler
  • Billiard

Kort

Kontaktperson

Tilskudsinformation

Regnskabsperiode01-08-2019 - 30-06-2020
Modtaget i Udviklings- og aktivitetstilskud0 kr.
Modtaget i Aktivitetstilskud0 kr.
Modtaget i Lokaletilskud0 kr.
Modtaget i Tilskud til lederuddannelse0 kr.
Kontingentindbetalinger0 kr.
Er foreningen godkendt til at låne lokaler?Ja
Har foreningen indsendt vedtægter?Nej
Har foreningen indsendt erklæring om indhentelse af børneattester?Nej