Puljer og tilskud i Ikast-Brande Kommune


Folkeoplysende foreninger og selvorganiserede grupper med folkeoplysende formål


Indsend medlemsindberetning


Indsend foreningens regnskab


Indsend en børneattesterklæring


Ansøgningsfristen er nået
 


Ansøgningsfristen er nået
 


Ansøgningsfrist den 24. november 2021


Løbende dog senest 1. november 2021
 


Løbende ansøgningsfrist
 


Ansøgningsfrist 30. juni 2021
 


Aftenskoler og voksenundervisning


Årsafslutning for aftenskoler
 


Mellemkommunal afregning for aftenskoler
 


Pensionisttilskud for aftenskoler
 


Byer og landdistrikter


Ansøgningsfrist 31. oktober 2021
 


Alle midler opbrugt
 


Ansøgningsfrist 1. december 2021
 


Ansøgningsfristen er nået


Ansøgningsfristen er nået


Frivillige sociale foreninger


Her kan du søge Samarbejdspuljen under § 18


Her kan du søge § 18 puljen


Øvrige tilskud og puljer


Her kan du søge Kulturelt Samråd om underskudsgaranti


Her kan du ansøge Sundhedspuljen


Her kan du ansøge puljen


Ansøgningsfristen er 15. december 2021

Tilskudsoverblik 2019 (FOL § 29, stk. 3)