Vejledning til Lederuddannelsestilskud


Ansøg om Lederuddannelsestilskud 2022/2023

Løbende ansøgningsfrist frem til og med 1. november 2023.


Hvem kan ansøge om lederuddannelsestilskud og hvad ydes der tilskud til?

Godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder faste og kontinuerlige fritidsaktiviteter for børn og unge under 25 år, kan ansøge om tilskud til lederuddannelse.

Fritidsaktiviteter defineres som idræt, idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

Det er en forudsætning for modtagelse af tilskud, at kursernes/uddannelsernes hovedindhold tager sigte på foreningsledelse og/eller aktiviteter af almen karakter.

Herudover ydes også refusion for lederes eller bestyrelsesmedlemmers dektagelse på kurser/uddannelser, hvis primære formål er at udvikle foreningen som helhed.

Foreninger opfordres til, i samarbejde, at arrangere tværfaglige kurser.


Hvor og hvornår skal vi ansøge om lederuddannelsestilskud?

Lederuddannelsestilskuddet kan ansøges løbende frem til og med den 1. november 2023.

Du kan ansøge om tilskud for kurser/uddannelser som er afholdt og afregnet i perioden fra den 15. september 2022. Du kan ikke modtage tilskud for endnu ikke afholdte kurser.

Hvis din forening ikke allerede er oprettet eller ikke kan få adgang til foreningens bruger på Aktiv Ikast-Brande, så kontakt venligst Fritid på e-mail: fritid@ikast-brande.dk eller tlf.: 9960 4156.
 

Hvilke bilag skal vi bruge til at ansøge om lederuddannelsestilskud?

Når din forening ansøger om tilskud til lederuddannelse, så skal der vedlægges en række bilag som dokumentation. Hav derfor disse bilag liggende på din PC, når du påbegynder din ansøgning:

• Regnskab (eller tilskudsregnskab) dateret og underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og foreningens valgte revisor. Vær opmærksom på, at din forenings regnskab vil blive offentliggjort

• Program for kuset / uddannelsen

• Deltagerliste for foreningens deltagere

• Faktura og betalingsdokumentation for deltagelsen


Hvordan bliver vores tilskud opgjort?

Når du har ansøgt om tilskud til lederuddannelse og vedlagt de relevante bilag gennemgår og behandler Fritid din ansøgning.

Der ydes tilskud med 80 % af de godkendte udgifter, dog maksimalt 3.000 kr. pr. person pr. kursus / uddannelse.

Din forening kan maksimalt modtage 50.000 kr. i tilskud fra lederuddannelsespuljen hvert år.

Tilskud til kurser eller uddannelser for foreninger med udelukkende handicappede aktivitetsudøvere ydes med 100 % af de godkendte udgifter, dog maksimalt 3.000 kr. pr. person pr. kursus.

Vær opmærksom på, at kurser i udlandet, opholds- og fortæringsudgifter, transportudgifter samt materialeudgifter ikke er tilskudsberettigede og at Fritid kan forlange at få disse udgifter oplyst/udspecificeret inden der kan ske udbetaling af lederuddannelsestilskud. 


Hvornår og hvordan udbetales lederuddannelsestilskuddet?

Lederuddannelsestilskuddet udbetales løbende til din forenings CVR-nummer.

Du vil modtage et udbetalingsbrev med opørelsen af dit tilskud i din forenings digitale postkasse.  


Ansøg om Lederuddannelsestilskud 2022/2023

Løbende ansøgningsfrist frem til og med 1. november 2023.