Børneattester og erklæring om indhentelse af børneattester


Modtager din forening tilskud eller låner/lejer lokaler af Ikast-Brande Kommune, skal I erklære, at I indhenter børneattester på foreningens trænere/ledere/instruktører.


Alle foreninger og aftenskoler, der modtager tilskud eller låner/lejer lokaler af Ikast-Brande Kommune, skal én gang om året indsende en erklæring om indhentelse af børneattester. Dette gælder også for foreninger og/eller aftenskoler, som ikke har medlemmer under 15 år.

En børneattest indeholder bl.a. oplysninger om overtrædelse af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år. Loven om indhentelse af børneattester har dermed til formål at sikre, at personer, som tidligere er dømt for forbrydelser mod børn, ikke uden en forenings forudgående kendskab, kan få en ledende rolle i foreningen.

Foreninger skal bestille børneattester på medarbejdere og frivillige m.v., der har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år. Den frivillige skal give samtykke til udstedelse af attesten.

- Selve børneattesterne kan indhentes digitalt hos politiet, mens erklæringen om indhentelse af børneattester digitalt skal afgives via virk.dk. Herefter skal du indsende erklæringen til Ikast-Brande Kommune via denne formular.

Du kan læse mere om børneattester i bekendtgørelsen af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.. - (for english, please click here).

Du kan også få svar på mange af dine spørgsmål i denne vejledning om indhentelse af børneattest på Kulturministeriets område.

Hvis du er i tvivl om noget er du altid velkommen til at skrive til os på e-mail fritid@ikast-brande.dk eller ringe til os.