I forbindelse med COVID-19 (Coronavirus) holder vi løbende foreningslivet og andre fællesskaber orienteret om aktuelle anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (samt eventuelle anbefalinger og retningslinjer fra Ikast-Brande Kommune og idrætsorganisationerne).
Disse anbefalinger og retningslinjer opdateres løbende i tråd med regeringens, og derfor er det en god idé at læse hele siden igennem, for at få alle anbefalingerne med. Er der kommentarer eller spørgsmål vedr. nedenstående er man velkommen til at kontakte os.
 


Opdateret 16. juni 2021

Restriktioner og genåbning af idræts- og fritidslivet fra 11. juni 2021

Se gældende retningslinjer for idræts- og kulturlivet på kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning

Nedenstående restriktioner er nu gældende:

 • Udendørs idræt er åben - dog med et forsamlingsloft på 500 personer (inkl. trænere og ledere). Gælder ikke proffesionel idræt, som er undtaget fra restriktionerne.
 • Indendørs idræt er åben - dog med et forsamlingsloft på 100 personer (inkl. trænere og ledere).
  • Indendørs idræt er tilladt for alle aldersgrupper (herunder også kontaktsport)
 • Coronapas for indendørs idræt:
  • ​Der er krav om coronapas for alle voksne fra 18 år og derover.
  • Foreningen eller faciliteten skal mindst én gang i døgnet foretage stikprøvekontrol af coronapas.
  • Der er ikke krav om coronapas for trænere/instruktører og andre nødvendige voksne
 • Generelt:
  • OBS: For nogle foreninger (fx fitnessforeninger) gælder arealkrav ofte før forsamlingsloftet.
  • Der kan igen holdes fysiske generalforsamlinger.
  • Der er åbnet for sociale arrangementer i foreningsregi. Disse skal overholde gældende corona-retningslinjer.
  • Publikum tæller med i forsamlingsloft (100/500 personer).

Se mere om genåbning af idræts- og fritidslivet samt gode råd på idrætsorganisationernes Coronaaktuelle hjemmesider her:

 

/Christian Valbak, chmva@ikast-brande.dk


Opdateret 6. maj 2021

Restriktioner og genåbning af idræts- og fritidslivet pr. 6. maj

Se gældende retningslinjer for idræts- og kulturlivet på kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning

Nedenstående restriktioner er nu gældende:

 • Udendørs idræt er åben - dog med et forsamlingsloft på 75 personer (inkl. trænere og ledere).
 • Indendørs idræt er åben - dog med et forsamlingsloft på 25 personer (inkl. trænere og ledere).
  • For personer under 18 år og over 70 år er al idræt åbnet, også ikke-organiseret idræt
  • For personer mellem 18 - 69 år er der åbnet for alt ikke-kontakt sport indenfor det gældende forsamlingsloft. Kun i organiseret regi.
 • Coronapas for indendørs idræt:
  • ​Der er krav om coronapas for alle voksne fra 18 år og op i forbindelse med indendørs idræt.
  • Foreningen har ansvaret for at checke at deltagerne fra 18 år og op har et gyldigt coronapas (enten træner eller bestyrelse skal foretage kontrollen).
  • Ved ubemandede faciliteter og idræt uden træner foretages stikprøvekontrol en gang i døgnet. Lokaleejer eller forening har ansvaret for stikprøvekontrollen.
  • Der er ikke krav om coronapas for trænere/instruktører
 • Generelt:
  • OBS: For nogle foreninger (fx fitnessforeninger) gælder arealkrav ofte før forsamlingsloftet (4 m2 pr. person).
  • Der kan igen holdes fysiske generalforsamlinger.
  • Der er åbnet for sociale arrangementer i foreningsregi. Disse skal overholde gældende corona-retningslinjer.
  • Publikum tæller med i forsamlingsloft (25/75 personer)

Se mere om genåbning af idræts- og fritidslivet samt gode råd på idrætsorganisationernes Coronaaktuelle hjemmesider her:

 

/Christian Valbak, chmva@ikast-brande.dk


Opdateret 18. april 2021

Til orientering har Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt påbud om at lukke Nordre Skole for så vidt angår indskoling, mellemtrinet og SFO. Årsagen er, at der er udbrudt smitte på tværs af klassetrinene.

Nedlukningen sker omgående for en periode på 7 dage fra den 19. april til den

25. april 2021, begge dage inklusive.

Nedlukningen betyder, at Nordre Skoles indendørs arealer og tilhørende udendørsarealer, herunder legeplads, fodboldbane og andre rekreative områder ikke må anvendes af foreninger eller andre.

Da der er udbredt smitte i Ikast vil vi gerne appellere til, at I som foreninger overvejer, hvordan I kan være med til at mindske smittespredningen.
 

/Karsten Sommer kakso@ikast-brande.dk
 


Opdateret 23. marts 2021

Restriktioner og genåbning af idræts- og fritidslivet

Se gældende retningslinjer for idræts- og kulturlivet på kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning

Med virkning fra mandag d. 1. marts (opdateret 22. marts) gælder nedenstående:

 • Al indendørs idræt og foreningsaktiviteter skal holde lukket.
 • Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer for udendørs idræt for alle aldersgrupper.
 • Forsamlingsforbuddet omfatter ALENE personer, som er en aktiv del af aktiviteten, dvs. udøvere, trænere, dommere, m.v. Eventuelle tilskuere er således omfattet af det gældende forsamlingsforbud på 10 personer (5 pers. indendørs).
 • Proffesionel idræt er fortsat undtaget.
 • Tilladelsen til 500 tilskuere inkl. deltagere er ikke længere tilladt hverken udendørs eller indendørs.

Se mere om genåbning af idræts- og fritidslivet samt gode råd på idrætsorganisationernes Coronaaktuelle hjemmesider her:

Coronahjælpepulje fra DGI og DIF:

Der er ansøgningsfrist til DGI og DIF's Coronahjælpepulje d. 26. marts 2021. Her søges for:

 

/Christian Valbak, chmva@ikast-brande.dk


Opdateret 30. December 2020

Forlægelse af skærpede restriktioner i Ikast-Brande Kommune

Regeringen og sundhedsmyndighederne har besluttet at forlænge de nuværende restriktioner. Dette har fortsat betydning for idrætsforeningerne.

Følgende er gældende frem til den 17. januar 2021:

 • Al indendørs idræt lukkes ned

 • Udendørs idræt kan fortsat gennemføres, når de øvrige retningslinjer følges

 • Forsamlingsforbuddet om max 10 personer gælder alle uanset alder

 • Myndighederne opfordrer til, at man tager restriktionerne fra sin hjemkommune med sig, hvis man krydser kommunegrænsen. Som eksempel: Hvis man bor i en af de kommuner, hvor indendørs idræt er lukket, bør man ikke dyrke fitness eller spille håndbold indendørs i andre kommuner. Og hvis et barn, som bor i en af de kommuner, hvor der max må være 10 børn til udendørs idræt, tager til en anden kommune, så gælder max 10-grænsen også for barnet i den anden kommune. Uanset at der i den anden kommune er en max-grænsen for børn og unge på 50. 

 • Eventuelle overnatninger i forbindelse med stævner, annulleres.

Du kan læse mere om forlængelsen på Kulturministeriets hjemmeside

 


Opdateret 11. December 2020

Nye skærpede restriktion i Ikast-Brande Kommune

Regeringen og sundhedsmyndighederne er kommet med en række tiltag i lyset af, at antallet af corona-smittede stiger. Det har betydning for idrætsforeningerne.

Følgende er gældende frem til den 17. januar 2021:

 • Al indendørs idræt lukkes ned

 • Udendørs idræt kan fortsat gennemføres, når de øvrige retningslinjer følges

 • Forsamlingsforbuddet om max 10 personer gælder alle uanset alder

 • Myndighederne opfordrer til, at man tager restriktionerne fra sin hjemkommune med sig, hvis man krydser kommunegrænsen. Som eksempel: Hvis man bor i en af de kommuner, hvor indendørs idræt er lukket, bør man ikke dyrke fitness eller spille håndbold indendørs i andre kommuner. Og hvis et barn, som bor i en af de kommuner, hvor der max må være 10 børn til udendørs idræt, tager til en anden kommune, så gælder max 10-grænsen også for barnet i den anden kommune. Uanset at der i den anden kommune er en max-grænsen for børn og unge på 50. 

Du kan læse mere om den nye tiltag på DGI's hjemmeside

 


Opdateret 12. november 2020

Nye indskærpelser for idræts- og foreningslivet

KAN MAN SEKTIONSOPDELE IDRÆTSAKTIVITETER I MINDRE HOLD AF 10 PERSONER?

Ja, i forbindelse med idrætsaktiviteter kan det godt lade sig gøre, at flere grupper á maks. 10 deltagere inklusiv træneren, instruktøren m.v. afvikler aktiviteter i f.eks. samme hal eller på samme udendørs område. Det forudsætter dog, at hver gruppe udgør et selvstændigt arrangement, og at det sikres, at grupperne holdes effektivt adskilt fra hinanden. Adskillelse kan f.eks. ske ved, at grupperne placeres i hver deres lokale, afmærkede felt eller lignende.  

Den samme træner, instruktør m.v. har ikke mulighed for at lede flere af de tilstedeværende grupper samtidig, da idrætsaktiviteten i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement og dermed blive omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer.

https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19


Opdateret 26. oktober 2020

Nye restriktioner og anbefalinger for idræts- og foreningslivet.

Ud fra regeringens seneste restriktioner i forhold til Corona-situationen, anbefaldes det at følge myndighedernes respektive anbefalinger og retningslinjer. Se mere på https://coronasmitte.dk/.

Hovedpointer for idræts- og foreningslivet:

 • Forsamlingsforbud sænkes til 10 personer for voksenidræt og fastholdes på 50 personer for børn og unge under 21 år (her må gerne deltage voksne trænere).
 • Mundbind skal bæres i offentlige rum fra og med 29. oktober (gælder også idrætshaller - dog ikke under selve aktiviteten).
 • Husk fortsat afspritning og afstand.

Følg med i de seneste opdateringer og anbefalinger for idræts- og foreningslivet på idrætsorganisationernes hjemmesider for henholdvis DGI (http://dgi.dk) og Danmarks Idrætsforbund (http://dif.dk). På siderne fremgår både nuværende anbefalinger samt gode råd til at opretteholde foreningens aktivitet i en anerledes tid.

DGI: https://www.dgi.dk/om/presse/presserum/seneste-nyt/corona-hvad-anbefaler-dgi

DIF: https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

 


Opdateret 30. september 2020 -  09.37

Aktivitetspulje til kulturaktiviteter åbner for ansøgninger den 30. september

Slots- og Kulturstyrelsen har meddelt, at aktivitetspuljen åbner for ansøgninger fra i morgen den 30. september. Puljen giver tilskud til, at nye eller allerede planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter kan gennemføres under hensyntagen til COVID-19-restriktioner og -retningslinjer, for eksempel med reduceret publikumskapacitet. Aktiviteterne skal afvikles i perioden fra og med den 1. september 2020 til og med den 31. oktober 2020. Der kan således søges støtte med tilbagevirkende kraft, og der kan søges støtte til såvel direkte som indirekte omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med COVID-19-relaterede restriktioner (for eksempel ekstra personale og håndsprit) og rengøring.

Puljen på 300 mio. kr. kan søges af foreninger, selvejende institutioner, kommunale institutioner og virksomheder mv., som er arrangører af publikumsrettede kulturaktiviteter. En sådan institution mv. kan for eksempel være et teater, spillested, koncerthus, orkester, museum, cirkus, en stand-up-venue, revy, biograf, folkeoplysende forening eller multiarena. Puljen understøtter endvidere publikumsrettede kulturaktiviteter, som er målrettet børn og unge, og som finder sted i for eksempel daginstitutioner og/eller folkeskoler.

Bemærk: Ansøgninger behandles løbende og efter først-til-mølle princippet.

Se puljebeskrivelsen, herunder krav til ansøgere og ansøgninger, på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Gældende regler for kulturinstitutioner med bar- og cafedrift mv

Kulturministeriet har udarbejdet en vejledning mht. kulturinstitutioner og arrangementer i idrætshaller med udskænkning, cafe- eller bardrift mv. Her skelnes mellem lokaler, der betragtes som serveringssteder (hvor der er krav om mundbind og lokalet skal lukke kl. 22) og lokaler, hvor det primære formål er kulturelle aktiviteter eller foreningsaktiviteter, som derfor ikke betragtes som serveringssteder (hvor aktiviteten kan fortsætte efter kl. 22 – dog uden servering). Se nærmere på  Kulturministeriets hjemmeside. Ministeriet oplyser, at de er på vej med en mere uddybende vejledning i samarbejde med Justitsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet.

 


Opdateret 24. september 2020 -  13.30

Vi er stadig i en særlig situation i forhold til COVID-19. Det betyder, at der stadig er forholdsregler, der skal tages i forbindelse med brug af kommunale lokaler. 

Alle skal føle sig trygge i denne særlige situation, og vi har et fælles ansvar for at forsøge at begrænse risikoen for smittespredning mest muligt, lige som vi alle har et ansvar for at hjælpe hinanden igennem denne særlige tid. Ved fælles hjælp skal vi gerne sikre at idræts- og foreningslivet brug af lokaler, også samtidig tager hensyn til stedets primære brug.

Rengøring – et fælles ansvar
Ovenstående betyder, at anvendelsen af de kommunale lokaler i denne særlig COVID-19 situation vil være anderledes og mere restriktiv end vanligt, og at I som forening i et kommunalt lokale pålægges et ekstraordinært ansvar og opgave, idet I får ansvaret for afspritning af kontaktflader både før og efter brug af lokalet – uanset om lokalet er rengjort eller ej før jeres brug. Der er i de kommunale lokaler foreningslivet benytter det nødvendige udstyr til rådighed.

Indkvartering – Rengøring

I Ikast-Brande Kommune har vi valgt, at åbne for indkvarteringer, under forudsætning af at Sundhedsmyndighedernes retningslinjer overholdes. Det er – som ved de ordinære aktiviteter – foreningerne, som har ansvaret for overholdelsen heraf.

Det betyder samtidig, at ønsker en forening at have en indkvartering, vil foreningen blive opkrævet betaling for ekstra rengøring af lokalerne i form af professionel rengøring fra det firma, som i forvejen varetager rengøringsopgaven på den pågældende skole. Dette skal sikre, at elever og lærere trygt kan komme i skole efter en indkvartering.  

/Josephine 99604150 jokem@ikast-brande.dk


Opdateret 17. august 2020 - 12.30

Følg med i de seneste opdateringer og anbefalinger for idræts- og foreningslivet på idrætsorganisationernes hjemmesider for henholdvis DGI og Danmarks Idrætsforbund. På siderne fremgår både nuværende anbefalinger samt gode råd til at opretteholde foreningens aktivitet i en anerledes tid.

DGI: https://www.dgi.dk/om/presse/presserum/seneste-nyt/corona-hvad-anbefaler-dgi

DIF: https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

 

Nedenfor i tabellen ses faciliteternes aktuelle tilgængelighed - opdateres løbende.


Er der yderligere lokale spørgsmål er du/I velkommen til at ringe eller skrive.

/Christian (9960 4157, chmva@ikast-brande.dk)


Opdateret 17. august 2020 - 12.30

Så er der grønt lys til idrætsforeningerne:  DGI og DIF har færdiggjort sine retningslinjer til foreningerne. Dermed kan foreningerne nu sætte gang i indendørs idræt, og det er igen muligt at spille eksempelvis fodboldkampe. En milepæl for idrætten og folkesundheden.

Retningslinjerne er vejledende i forhold til, hvordan idræts- og foreningsliv og idræts- og fritidsfaciliteter kan foretage en ansvarlig indretning i lyset af udbruddet af COVID-19, og ændrer ikke på foreningers, organisationers og virksomheders forpligtelser, som de er beskrevet i gældende lovgivning, herunder fx forsamlingsforbuddet og de gældende krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang (jf. gældende bekendtgørelse på tidspunktet for genåbning.) ligesom ændringer i Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer for afstandskrav i forbindelse med COVID-19 vil kunne indebære ændringer i retningslinjerne.

DGI, DIF og Firmaidrætten har i dag opdateret sine retningslinjer, så nu er der endegyldigt givet grønt lys til foreningerne til at sætte gang i indendørs idrætsaktiviteter. Det sker, efter Folketingets parter i weekenden besluttede, at forbuddet med indendørs idræt skulle ophæves, og efter Kulturministeriet natten til mandag kom med retningslinjer.

Se DGI’s og DIF’s retningslinjer

Retningslinjerne vil løbende blive opdateret for de enkelte idrætter her på dgi.dk

Retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen kan hentes her: www.coronasmitte.dk 

I Ikast-Brande Kommune vil kommunens faciliteter og selvejende haller åbne gradvis, så det derved sikres, at rammerne er på plads i henhold til Sunhedsstyrelsens retninglinjer. 
Har du spørgsmål til den enkelte facilitet, bedes du tage direkte kontakt til hallen / skolen. Du finder deres kontaktinformation på Kontakt-siden eller Oversigten.

Sted Status Bemærkninger
Sportscenter Ikast Åben til foreningsbrug  
Ejstrupholm Hallen Åben til foreningsbrug  
Engesvang Hallen Åben til foreningsbrug  
Bording Hallen Åben til foreningsbrug  
Brande Hallerne Åben til foreningsbrug Svømmehallen er undtaget pga ombygning
Hyldgårdsskolen Åben til foreningsbrug Kontakt Kåre Birk for yderligere info
Ikast Ungdomscenter (IUC) Åben til foreningsbrug  
Engesvang Skole Åben til foreningsbrug  
Nørre-Snede Hallen Åben til foreningsbrug  
Hampen Hallen Åben til foreningsbrug  
Kongefløjen, Ikast Åben til foreningsbrug  
Ikast-Brande Bibliotek Åben til foreningsbrug

Sal og Café er til max 50 personer i alt og begge mødelokaler er til hver 8 personer.

Der er håndsprit tilgængelig og desinfektion til inventar til rådighed.  

Ikast Nordre Skole Åben til foreningsbrug  
Præstelundskolen Åben til foreningsbrug  
Dalgasskolen Åben delvis til foreningsbrug  Kontakt Anette Andersen for yderligere info
Bording Skole Åben delvis til foreningsbrug  Hallen kan ikke benyttes, da den anvendes af skolen
Ikast Østre Skole
 
Åben delvis til foreningsbrug
 
Omklædning kan ikke benyttes grundet ombygning
Kontakt Morten Holck INDEN booking/brug
Sentrum / Isenvad Skole Åben delvis til foreningsbrug  Salenene kan ikke benyttes, da de anvendes af skolen
Nørre-Snede Skole
 
Åben delvis til foreningsbrug
 
Multisalen, Musik og Projektlokalet kan ikke anvendes, da de anvendes af skolen
HJERTET, Ikast Åben til foreningsbrug  
Blåhøj Hallen
 
Åben til foreningsbrug
 
 
     
Ikast Gymnasium (Hallen) Lukket, anvendes til skoleundervisning  
Ejstrupholm Skole Åben til foreningsbrug  

/Karsten


Opdateret 14. maj 2020

Opdaterede anbefalinger for udendørs idræts- og foreningsliv (jf. DGI og DIF, 14. maj 2020)

 • Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer:

 • Udendørs idræt med kropskontakt er tilladt, hvis der er tale om sporadisk kropskontakt. Opfordringen er at minimere andelen af træningstid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Se nærmere definitioner nedenfor.

 • Udendørs idrætter med kropskontakt kan udelukkende igangsætte træningsrelaterede aktiviteter – der må således ikke arrangeres turneringer, stævner og lignende på tværs af foreninger eller i egen forening.

 • Udendørs idræt med kropskontakt er for eksempel udendørs varianter af boldspil som fodbold, håndbold, beachvolley, basketball osv. Der kan igangsættes spilrelaterede aktiviteter i boldspillene, når de generelle sundhedsmæssige retningslinjer overholdes og andelen af træningstid med kropskontakt begrænses.

 • Udendørs idrætter uden kropskontakt kan genoptage turneringsvirksomhed, hvis forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis. Det gælder for eksempel tennis, ridning og sejlsport.

 • Klassiske indendørs idrætter kan etablere udendørs aktiviteter, hvis der kan stilles faciliteter til rådighed. Aktiviteterne kan kun være træningsrelaterede, og aktiviteterne organiseres uden kropskontakt. Redskaber, der normalt anvendes til aktiviteten, kan ikke rykkes med udendørs (eksempelvis gymnastikredskaber til spring).

 • Kampsportsaktiviteter og dans kan dyrkes udendørs uden kropskontakt, hvis de generelle sundhedsmæssige retningslinjer, afstandskrav og forsamlingsforbud kan efterleves på forsvarlig vis. Redskaber, der normalt anvendes til aktiviteten, kan ikke rykkes med udendørs (for eksempel måtter).

 • Der må bruges fælles bolde i den udendørs idræt. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.

 • Der må maksimalt forsamles 10 personer inklusive træner/instruktør/forældre per udendørs bane. Banestørrelser er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme idrætsanlæg, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen. Hvis træningen således kan tilrettelægges i grupper af maksimalt 10 personer, som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne trænere og i øvrigt i praksis reelt overholder forbuddet mod forsamlinger med videre på flere end 10 personer, vil det være muligt at afvikle flere træningsforløb på en gang. Der skelnes ikke mellem til lands og til vands.

 • Der skal være en træner / frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om træning/aktiviteter for børn og unge.

 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.

 • Der bør ikke arrangeres sociale sammenkomster i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, og efter endt aktivitet skal alle forlade idrætsfaciliteten uden at samles.

 • Omklædningsrum, badefaciliteter og forsamlingslokaler må fortsat ikke være tilgængelige i klubhuse og lignende. Der kan åbnes til toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås.

 • Klubhuse med videre kan holdes åbent for administrativt arbejde.

 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.

 • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.

 • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (for eksempel ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader.

Generelle anbefalinger og retningslinjer:

 • Husk at overholde forsamlingsforbuddet – grænsen er aktuelt på 10 personer.
 • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%) tilgængeligt.
 • Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
 • Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene.
 • Der opfordres til, at der lokalt er en god og konstruktiv dialog mellem kommuner, faciliteter og foreninger om en hensigtsmæssig indretning til brugen af idrætsanlæggene.

/Christian (tlf. 9960 4157)


Opdateret: 12. maj 2020 kl. 15.00

Fase 2 af genåbningen af Danmark betyder, at kommunens udendørs idrætsanlæg igen er tilgængelige for idræts- og foreningslivet, herunder kommunens fodboldklubber.

De udendørs idrætsanlæg bliver genåbnet med følgende retningslinjer:

 • Det er fortsat vigtigt, at al idrætsaktivitet sker inden for sundhedsmyndighedernes anbefalinger
 • Man skal holde sig hjemme hvis man har symptomer på COVID-19
 • Man må fortsat ikke forsamles mere end 10 personer (pr. bane, jf. nedenfor)
 • Man skal holde afstand på min. 2 meter til andre personer ved fysisk aktivitet
 • Man skal være særlig opmærksom på håndhygiejne
 • Man skal hoste og nyse i albuen
 • Hvis der bruges rekvisitter til idrætsudøvelsen, skal disse helst være personlige. Alternativt skal der være særligt fokus på rengøring af fælles kontaktflader hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit
 • Alle klubhuse, omklædningsrum og toiletter er fortsat lukkede

Højst 10 personer i grupper, der træner sammen

Når foreninger igen begynder at træne, må der højst være 10 personer pr. bane. En bane forstås fx som en 5-mands bane, 8-mands bane eller 11-mands bane. Foreninger må derfor gerne træne f.eks. fire grupper a 10 personer på fire 5-mands baner. Men de fire grupper a 10 personer må ikke samles i én gruppe, heller ikke selv om man kan holde afstand.

Alm. opkridtning påbegyndes d. 13. maj og forventes at være udført på alle kommunale baner ved udgangen af uge 21. De baner / klubber der har helst medlemmer, vil blive prioriteret først.

Klubberne kan som hidtil afhente kridt hos Entreprenørafdelingen til vedligehold af opkridtningen. Der indkøbes således ikke ekstra kridt i forhold til tidligere år. 

Hvis foreninger har behov for yderligere optegning af baner foreslår Ikast-Brande Kommune at benytte kegler, snor mv. Ikast-Brande Kommune vurderer, at optegning med fx kegler og snor er tilstrækkeligt til at sikre tydelig optegning.

/Karsten


Opdateret: 24. april 2020

Anbefalinger til genåbning af foreningsaktivitet

Generelt skal Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges for alle idræts- og foreningsaktiviteter - og det gælder især:

 • Der må IKKE samles mere end 10 personer
 • Minimum 2 meters afstand (også under aktivitet)
 • God håndhygiejne (Vaske hænder og/eller håndsprit)

Derudover er følgende anbefalinger gældende:

 • At host og nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketcher eller golfkøller), anbefaler Sundhedsstyrelsen at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvor dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.
 • Det forudsættes, at klubhuse og fælles badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige.

Ydermere anbefaler idrætsorganisationerne følgende for udendørs idrætsaktivitet:

 • Udendørsaktiviteten bør foregå i mindre grupper.
 • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår.
 • Medlemmer af forening/klub møder op omklædt og tager hjem efter endt udendørsaktivitet.
 • Man hænger plakaten med sundhedsstyrelsens anbefalinger op på idrætsfaciliteten (kan findes på www.aktivikastbrande.dk).

 

Forskel fra forening til forening:

Det er vigtigt at den enkelte forening forholder sig til lokale forhold, da ovenstående ikke er en facitliste på hvordan aktiviteterne skal forløbe. Således skal man især tage højde for medlemssammensætningen (om nogle er i risikogrupperne) samt de fysiske forhold. Foreningerne skal således overveje nøje hvordan aktiviteterne kan genoptages på forsvarlig vis.

Ikke alle udendørs aktiviteter kan åbnes op endnu. Alle indendørsaktiviteter vil fortsat skulle holdes lukket.

 

Råd til foreningsopstart:

På følgende side findes råd til hvad man som foreninger kan gøre, for at opstarte aktivitet igen.

Rådene må ikke være i uoverensstemmelse med anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, som altid skal følges som primær guideline.

Rådene er udarbejdet af DGI. For mere info end det der står nedenfor kontaktes Bevæg dig for livet-konsulent Christian Valbak, chmva@ikast-brande.dk eller 9960 4150 (mandag-torsdag).

Råd til foreningsledelsen og planlægning af opstarten:

 • Sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal følges.
 • Første step er at bestyrelsen mødes og aftaler hvordan jeres forening skal starte op igen.
 • Andet step er at i klæder jeres trænere på til at kunne varetage opstarten.
 • Kommunikation til jeres medlemmer – hvad er planen?

Råd til foreningsledelsen:

 • Det er klubbens ansvar at sikre et set-up, der overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
 • Husk at I agerer under et udvidet forsigtighedsprincip, hvor vi har et fælles ansvar for at retningslinjerne overholdes.
 • Sørg for at alle indendørsfaciliteter er aflåst.
 • Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og adfærd.
 • Sørg for at adgang til udendørs vandforsyning ikke er muligt. Udøverne skal selv medbringe væske.
 • Såfremt toiletfaciliteter holdes åbent, bør der sikres hyppig rengøring af toilet, vask, borde, dørhåndtag mv.

Råd til træneren (kan videresendes til trænere):

 • Planlæg træningen med god afstand mellem deltagerne (min. 2 meter mellem deltagerne).
 • Brug udøverens egne og så få remedier så muligt.
 • Undgå berøring af remedier med hænder og hoved.
 • Udøvere med sygdomssymptomer skal ikke møde til træning, hvilket selvfølgelig også gælder træneren.
 • Vælg alternativ træningsform hvis idrætten er primært er en kontaktsport eller kun kan dyrkes indendørs.

Råd til udøveren (kan anvendes af foreningen i kontakten med medlemmerne):

 • Vær omklædt hjemmefra/gå bad i bad hjemme.
 • Hold god afstand til de andre (min. 2 meter).
 • Brug egne og så remedier så muligt – undgå berøring af remedier/udstyr med hænder og hoved.
 • Medbring fyldt drikkedunk hjemmefra.
 • Vær opmærksom på at det kan være at det ikke er muligt at benytte toiletfaciliteter.
 • Ankom kun lige før træningsopstart og forlad umiddelbart faciliteten når træningen er færdig.
 • Følg generelt klubbens ansvisninger.

 


Statsministeren meddelte d. 6. april 2020, at flere af de gennemgribende tiltag for at afbøde og forsinke covid-19 smitten i Danmark fastholdes.

Den sundhedsfaglige smitteanalyse er, at der er én ting, der virker mod smitte. Det er ikke at omgås hinanden for meget. Derfor forlænges lukningen af kommunale tilbud som bibliotek, svømmecenter, haller mv. frem til d. 10. maj 2020.

I forhold til fritids-, kulturtilbud og lignende opfordrer regeringen alle private udbydere, selvejende institutioner, frivillige foreninger og trossamfund til at lukke ned – minimum indtil d. 10. maj 2020.

Denne opfordring vil vi Ikast-Brande Kommune på det kraftigste opfordre til, følges. Derfor lukkes der også ned for, at foreninger m.fl. kan benytte sig af kommunens lokaler til deres aktiviteter – det kan fx være klasselokaler, multisale og lignende.

Hjertet i Ikast lukkes endvidere for foreningsaktiviteter. Alle bookinger i perioden er blevet aflyst og vil således ikke blive opkrævet.

Åben til foreningsbrug

Opdateret 23. marts 2021

Restriktioner og genåbning af idræts- og fritidslivet

Se gældende retningslinjer for idræts- og kulturlivet på kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning

Med virkning fra mandag d. 1. marts (opdateret 22. marts) gælder nedenstående:

 • Al indendørs idræt og foreningsaktiviteter skal holde lukket.
 • Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer for udendørs idræt for alle aldersgrupper.
 • Forsamlingsforbuddet omfatter ALENE personer, som er en aktiv del af aktiviteten, dvs. udøvere, trænere, dommere, m.v. Eventuelle tilskuere er således omfattet af det gældende forsamlingsforbud på 10 personer (5 pers. indendørs).
 • Proffesionel idræt er fortsat undtaget.
 • Tilladelsen til 500 tilskuere inkl. deltagere er ikke længere tilladt hverken udendørs eller indendørs.

Se mere om genåbning af idræts- og fritidslivet samt gode råd på idrætsorganisationernes Coronaaktuelle hjemmesider her:

Coronahjælpepulje fra DGI og DIF:

Der er ansøgningsfrist til DGI og DIF's Coronahjælpepulje d. 26. marts 2021. Her søges for:

 

/Christian Valbak, chmva@ikast-brande.dk


Opdateret 30. December 2020